Kvittoförfrågan

  Härmed bekräftas att jag är den gäst betalningen gäller, eller genom fullmakt är behörig att efterfråga specifik boknings- eller betalinformation.

Av säkerhetsskäl skickas kvitto endast till den epostadress som angetts i originalbokningen.